Recreatie gebied

Sydvästra Fysingen

Recreatie gebied

5 van 5 sterren 5.0 (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Här vid den sydvästra delen av sjön Fysingen kan du uppleva vacker och varierande natur med ett rikt växt- och djurliv. Det finns strandängar, ängs och hagmarker med många olika växter och lundar med gamla, grova ekar med vida kronor. Utmed sjön hittar du utsiktsplatser vid Kärleksudden och Abborrberget som du når genom Kärleksstigen respektive Abborrestigen. Du kan också bada och grilla vid naturbadet Fysingenbadet.

Natur och kulturmiljö

Utmed Fysingens västra strand löper Stockholmsåsen, en isälvsavlagring i form av en rullstensås. Här har bete och slåtter format ett halvöppet landskap utmed åsen. Landskapet präglas av torrbackar med ängs- och hagmarksflora och lundar med äldre ekar. Genom variationen och samlingen av värdefulla naturtyper är naturen vid Sydvästra Fysingen en så kallad ”hotspot” för biologisk mångfald i kommunen och regionen. Naturen här är extra viktig för att arter ska bevaras till nästkommande generationer.

Friluftsliv

I området finns goda möjligheter att vandra, cykla, fågelskåda, grilla, bada och fiska. Promenadvägarna i naturområdet Sydvästra Fysingen börjar strax öster om Löwenströmska sjukhuset och leder genom hagmarker och lundar med ek och hassel. För den floraintresserade rekommenderas ett stopp vid slåtterängen Calmare Hage som ligger precis intill Abborrestigen. Vid Fysingenbadet finns en rastplats med eldstad och picknickbord som till viss del är tillgänglighetsanpassad.

Skötsel och framtid

Under cirka 30 år var skötseln i området begränsad och flera hagmarker och lundar växte därför igen. Ett undantag var Calmare Hage som under denna period sköttes av Naturskyddsföreningen Väsby fram till 2015. År 2016 inledde Upplands Väsby kommun ett samarbete med Stiftelsen Löwenströmska Lasarettet. Kommunen hjälper nu stiftelsens fastighetsförvaltare Locum att förvalta områdets mest skyddsvärda naturmiljöer. De senaste åren har kommunen öppnat upp många igenvuxna hagmarker och lundar genom att röja buskar och ta ner de mindre träd som fått breda ut sig fritt sedan 1980-talet. Hagmarkerna har fått nya staket och hålls fortsatt öppna av kor och får som betar där under sommarhalvåret. Kommunen har också förbättrat tillgängligheten i området genom att anlägga promenadvägar, stigar och grillplatser samt satt upp besöksinformation.

Get here by public transport

Activiteiten en faciliteiten

  • Beschermde natuur Beschermde natuur
  • Recreatie gebied Recreatie gebied

Toegankelijkheid

  • Nabij openbaar vervoer Nabij openbaar vervoer
  • Kinderwagen toegankelijk Kinderwagen toegankelijk

Parkeren

Du kan parkera på besöksparkeringen till Löwenströmska sjukhuset.

Communicatie

Ta buss 568 från Upplands Väsbys station till Gamla lasarettsvägen och gå sedan därifrån till sjön Fysingen

Routebeschrijving

Ta buss 568 från Upplands Väsbys station till Gamla lasarettsvägen och gå sedan därifrån till sjön Fysingen

Regelingen

• Elda eller grilla gärna, men bara på iordningställda grillplatser

• Visa hänsyn till betande djur

• Köp fiskekort om du tänker fiska i sjön

• Rid och cykla gärna, men bara på grusade gångvägar

• Ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel

• Håll rent och ta med ditt skräp hem.

Contact

Adres

Ring: 08- 590 970 00 Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

E-mailadres

Henrik de Joussineau

henrik.dejoussineau@upplandsvasby.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app