Natuurgebied

Rudans naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Precis intill Handens pendeltågsstation ligger Rudan, ett av kommunens två kommunala naturreservat. För dig som lätt vill nå ut i naturen och inte är så van att vandra i skog och mark är det här det perfekta området. En mängd markerade stigar leder runt i reservatet och det är nästan omöjligt att gå vilse.

Ledsystemet börjar vid Rudans gård, som ligger mellan de två sjöarna Övre Rudasjön och Nedre Rudasjön. Runt Nedre Rudasjön går den populära Maxingeslingan som är tillgänglighetsanpassad för barnvagn och rullstol med ledsagare. Vid Rudans gård finns stora gräsytor, lekplats, utegym, frisbeegolf, badplatser och fiskevatten. Vid de så kallade Övre ängarna finns frisbeegolf, en aktivitetsbana och här startar särskilda spår för mountainbike. På vintrarna finns preparerade skidspår och även en konstfrusen skidslinga. På Övre Rudasjön plogas skridskobana.

I den västra delen av skogen ligger den idylliska skogstjärnen Trylen, omgiven av myrmarker. I de fina skogsmarkerna kan du plocka bär och svamp. I Rudanområdet kan du också hitta spår av inlandsisen i form av isräfflor och flera jättegrytor. Skyltar i området berättar mer om områdets natur- och kulturmiljöer.

Get here by public transport

Activiteiten en faciliteiten

  • Recreatie gebied Recreatie gebied
  • Natuurgebied Natuurgebied

Toegankelijkheid

  • Nabij openbaar vervoer Nabij openbaar vervoer
  • Dichtbij toilet Dichtbij toilet
  • Kinderwagen toegankelijk Kinderwagen toegankelijk
  • Rolstoel toegankelijk Rolstoel toegankelijk

Routebeschrijving

Pendeltåg eller buss 824, 836, 839, 840 eller 841 till Handen. Härifrån är det cirka hundra meters promenad. Från pendeltågsperrongens södra uppgång kommer du direkt ut i naturreservatet via en gångpassage. Gångpassagen har hiss i båda ändarna och från perrongen. Det finns ytterligare en gångpassage över järnvägen längre söderut. Parkering finns öster om järnvägsspåret i södra änden av Handens pendeltågsstation. Vid Rudans gård finns en mindre parkering som nås via Jordbro företagspark.

Regelingen

Ordningsföreskrifter i Rudans naturreservat enligt 7 kap. 30 § miljöbalken. Det är förbjudet att:

1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, rista, gräva, hacka, spränga, måla eller liknande.

2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.

3. skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåten.

4. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda

däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).

5. medföra okopplad hund eller annat husdjur (annat än vid jakt).

6. rida annat än på anvisad väg och bilväg.

7. cykla utanför stigar och leder.

8. framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar.

9. plantera ut växt- eller djurarter som är främmande för svensk natur i

mark eller vatten. Föreskriften gäller inte inom den öppna marken (zon

D i skötselplanen) eller inom tomtområde.

10. utan giltigt fiskekort, eller annat tillstånd från fiskevårdsföreningen,

fånga fisk.

11. affischera annat än på därför avsedda anslagstavlor, sätta upp tavla,

plakat, skylt eller att göra inskrift.

12. göra upp eld annat än på anvisade eldningsplatser.

13. tälta inom ängsmarken vid Rudans gård eller frisbeegolfbanan.

Föreskrifterna ska inte hindra verksamhet i teaterladan eller sport- och friluftsaktiviteter som pågår (år 2012) under förutsättning att dessa är förenliga med naturreservatets syften. Vid tävlingar och andra större arrangemang med fler än 100 deltagare ska arrangören i god tid samråda med Haninge kommun.

Skogsbruk är förbjudet, men naturvårdande skötsel enligt naturreservatets skötselplan är anvisad för specifika delområden.

Det finns ytterligare föreskrifter som gäller för markägare, förvaltare, nyttjanderättshavare med flera, se naturreservatets beslut.

I reservatet gäller också övriga bestämmelser till skydd för naturmiljön.Bland dessa kan nämnas följande:

- Terrängkörningsförbudi terrängkörningslagen.

- Förbud mot nedskräpning enligt 15 kap. 30 § miljöbalken.

- Fridlysningsbestämmelserna. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon är fredade på det sätt som anges i jaktlagen. Vissa andra växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. miljöbalken och artskyddsförordningen.

Tillsynsmyndighet för Rudans naturreservat är Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Markägare och förvaltare av naturreservatet är Haninge kommun.

Contact

Adres

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.

E-mailadres

Haninge kommun

info@haninge.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app