Artikel om Romboleden i STFs årsbok 1931

Fotos

I STFs årsbok 1931 finns att läsa om Romboleden och då främst dess sträckning genom Härjedalen.

Contact

E-mailadres

Eva Dellemyr

eva.dellemyr@svenskakyrkan.se

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app