Natuurgebied

Nedre Lagnö naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Nedre Lagnö är naturreservatet som erbjuder någonting för de flesta. Här finns en mycket varierad naturmiljö med barrskog, ädellövskog, strandängar och öar. Arterna är många och flera intressanta fynd av fåglar, insekter och växter har gjorts. De betade strandängarna är en naturtyp som blir alltmer ovanlig och idag växer många av dem igen på grund av upphört bete. I Nedre Lagnö naturreservat går det dock fortfarande djur och ängarna är väl värda ett besök, både för den fågel- och växtintresserade och för den som bara önskar en vacker naturupplevelse. Framkomligheten från parkeringen ner till strandängarna är god och stig och utsiktsplatå är tillgänglighetsanpassade.

Sedan lång tid tillbaka har barrskogen, framförallt i den norra delen av reservatet, stått orörd vilket har resulterat i en biologiskt värdefull skog. Här kan man ta sig fram längs en markerad stig för den som önskar en avslappnande skogspromenad.

Intill parkeringen finns en säsongsöppen servering som tillhör Edgars på Lagnö. Här går det att hitta mycket information, även för den historiskt intresserade och det pågår ofta utställningar och evenemang. Vid Edgars hus finns även en kortare naturstig för barnen.

Get here by public transport

Activiteiten en faciliteiten

  • Natuurgebied Natuurgebied

Toegankelijkheid

  • Nabij parkeerplaats Nabij parkeerplaats
  • Nabij openbaar vervoer Nabij openbaar vervoer
  • Dichtbij toilet Dichtbij toilet
  • Kinderwagen toegankelijk Kinderwagen toegankelijk
  • Rolstoel toegankelijk Rolstoel toegankelijk

Feiten

Storlek: 33,9 hektar

Skyddsår: 2010

Kommun: Söderköping

Markägare: Söderköpings kommun och privat

Förvaltare: Söderköpings kommun

Routebeschrijving

Från Söderköping: Följ väg 210 mot Sankt Anna. Skyltat Naturreservat och (i) Turistinformation cirka 400 m efter Lagnöbron i riktning på Tyrislöt.

Med Östgötatrafiken: Tag buss 452, gå av vid hållplats Båtsholm

Regelingen

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Contact

Adres

Välkommen att kontakta oss med frågor om Söderköpings Naturkarta

E-mailadres

Idrott & Fritid, Söderköpings kommun

idrott.fritid@soderkoping.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app