Öppen data Öppen data

Naturkartan gids

Öppen data

Kaart

Over Öppen data

Här beskrivs och visas ett urval av den öppna data som myndigheterna har gjort tillgänglig.

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app