Öppen data Öppen data

Naturkartan gids

Öppen data

Kaart

Over Öppen data

Här beskrivs och visas ett urval av den öppna data som myndigheterna har gjort tillgänglig.