Renovering av spång i Sjöbo-Knäppans naturreservat

Fotos

Spången i Sjöbo-Knäppans naturreservat som leder ut till Hulthagekärret ska bytas ut och framkomligheten kan därför vara begränsad för denna sträcka ett tag framöver. Hoppas ni har överseende med detta och kan njuta av promenader i övriga delar av reservatet så länge.

Contact

Adres

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-mailadres

Fia Sundin

[email protected]