Ny kunskapsportal om Vättern!

Fotos

Den 22 juni lanserades sidan Vätternliv.se där den senaste kunskapen om Vättern samlas. Kunskapsportalen har tagits fram på uppdrag av Vätternvårdsförbundet med bidrag från LEADER Vättern. Kunskapsportalen beskriver det unika livet i sjön och de utmaningar som Vättern står inför. Syftet är att berätta om resultatet av alla undersökningar som görs i sjön på ett sätt som är intressant och begripligt för många fler.

För alla som är nyfikna på Vättern

Vätternliv.se riktar sig till en bred målgrupp. Sidans tänkta användare omfattar allt från boende, besökare och beslutsfattare vid Vättern till elever och lärare i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Alla som är nyfikna på Vättern specifikt eller mer allmänt intresserade av miljö- och naturfrågor ska kunna använda sidan. Genom länkar är det lätt att komma vidare till mer kunskap från andra organisationer, myndigheter och forskningsrapporter.

Stort behov av lätt information

Det finns ett stort intresse och lokalt engagemang för Vättern men även en oro för nya och gamla miljöhot. Fler behöver få kunskap om Vättern för att förstå hur de kan bidra till lösningarna men även för att känna en stolthet och glädje över den unika miljö som Vättern erbjuder.

På Vätternliv.se kan man följa Vätterns historia och miljötillstånd under hundra år av samhällsutveckling, nya beslut och åtgärder. På ett enkelt sätt förklaras fakta och samband utifrån de miljöundersökningar som genomförts sedan mitten av 1900-talet. Målet är att fler i samhället ska få en djupare förståelse för sjön och dess ekosystem, miljötillstånd och utmaningar över tid och vilja bidra till att hantera de utmaningar som Vättern står inför.

Uppgifter kopplade till skolans läroplan

På Vätternliv.se finns även en uppgiftsbank som samlar uppgifter med lärarhandledningar inom ämnen som rör Vättern på olika sätt. Uppgifterna är lämpliga antingen för klassrummet eller vid studiebesök och utflykter till Vättern eller skolans närnatur.

Vättenvårdsförbundet är avsändare

Vätternliv.se har tagits fram av Calluna AB (naturmiljökonsult) i samarbete med Vätternvårdsförbundet och genom finansiering från Leader Vättern. Sidan förvaltas av Vätternvårdsförbundet – en bred sammanslutning av aktörer som samverkar för att vårda Vätterns vatten. Vätternliv.se utgör ett komplement till förbundets egen hemsida som delvis riktar sig till andra målgrupper och bland annat presenterar pågående projekt och detaljerade resultat från sjöns miljöövervakning samt information om fisk och fiske i sjön.

Contact

Adres

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-mailadres

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Open dit in de app