Jätteloka i Motala och Borensberg

Fotos

Jätteloka växer på flera platser i Motala och Borensberg. Om man kommer i kontakt med växtsaften kan man få utslag och symptom som liknar brännskador.

Jättelokan är en mycket storväxt ört som kan bli upp till två meter hög. Stjälken kan bli på uppemot tio cm i diameter och bladen en meter breda. Den blommar i juli-augusti. De vita blommorna sitter i flockar på närmare en halv meter i diameter.

Om du har blivit bränd Jättelokans växtsaft innehåller ett ämne som i direktkontakt med solljus är irriterande för huden. Den kan ge kraftig hudirritation, rodnad och blåsor som gör ont. Besvären kan kvarstå i veckor, och ibland kan huden bli mörkfärgad och det kan bildas ärr. Om du har fått växtsaft på dig ska du tvätta huden noga, du bör sedan skydda huden mot solljus under minst en vecka. Om du upplever symtom kan du kan smörja med kylbalsam för att lindra besvären. De allra flesta som bränner sig på växten behöver inte söka vård, men om du har blivit bränd på ett stort hudområde bör du kontakta vårdcentralen. Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Skicka in tips Vi kommer under sommaren att inventera invasiva arter, det vill säga arter som inte finns naturligt i en viss miljö och sprider sig snabbt. Jättelokan är ett exempel på en sådan art. Du kan hjälpa till genom att skicka in tips via vår synpunktshantering. Skicka med en bild, gärna på stam och blad (men var försiktig så du inte snuddar växten), och beskriv på vilken plats bilden är tagen.

Kartor Motala kommun jobbar aktivt för att bekämpa jätteloka. Men det är en konkurrenskraftig art som är svår att få bort helt. Via länken kan du se kartor över de områden i Motala och Borensberg där jätteloka finns.

Contact

Adres

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-mailadres

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Open dit in de app