Motala bäst i klassen på naturvård

Fotos

  • Naturvård handlar också om att kunna erbjuda Motalabor ett rikt friluftsliv, något som främjar folkhälsan. Fotograf: Johan Stadling
    Naturvård handlar också om att kunna erbjuda Motalabor ett rikt friluftsliv, något som främjar folkhälsan. Fotograf: Johan Stadling

Motala är en av Sveriges bästa kommuner när det kommer till naturvård. – Vi jobbar aktivt med att söka bidrag för olika projekt för att kunna satsa på informationsspridning och biologisk mångfald, säger Fia Sundin, kommunekolog.

Naturskyddsföreningen har genomfört en enkät med Sveriges kommuner för att kartlägga kommunernas arbete med naturvård. De har rankats i olika kategorier, och Motala är bäst i sin klass ”Lågpendlingskommun nära större stad”. Totalt ligger vi på plats 18 av Sveriges 290 kommuner. – Det är förstås jätteroligt, och ett kvitto på att vi har ett bra arbete i Motala. Vi har många politiskt antagna styrdokument som vi jobbar efter. Det är en fördel att ha tydliga mål och vi känner också att vi har ett politiskt stöd för det vi gör, säger Fia Sundin, kommunekolog. Många projekt Det senaste året har Motala förstärkt naturvårdsarbetet genom att anställa ytterligare en kommunekolog som finansieras av egna medel. Därutöver söks pengar för olika projekt, vilket möjliggör ytterligare en projektanställd ekolog. – Vi har många projekt på gång, som en utökad satsning på skolskogar, restaurering av vattendrag, våtmarkssatsning och vi kommer också under året att utse tio kommunala ansvarsarter som vi ska jobba lite extra med att bevara i kommunen, säger Fia Sundin. Varför är det då viktigt att jobba med naturvård? – Många arter är hotade av mänskliga aktiviteter, och det är vårt ansvar att se till att de kan överleva. Biologisk mångfald är också en förutsättning för ekosystemtjänster, som gör att vi har pollinering av växter, rent vatten, ren luft och så vidare. Allt detta är viktigt för att vi över huvud taget ska kunna leva på jorden, säger Fia Sundin.

Contact

Adres

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-mailadres

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Open dit in de app