Natuurgebied

Rudalund, Naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Imponerande trädjättar och en rik flora gör Rudalunds vackra betesmarker till ett populärt utflyktsmål. De äldsta träden är troligen uppemot 500 år gamla! Många ovanliga arter som är beroende av gamla, murkna ädellövträd för sin överlevnad har en fristad i reservatet.

Brukat sedan länge

Det som idag är naturreservat var fram till början av 1800-talet byn Rudas betes- och slåttermarker. Därefter kom markerna att tillhöra Ruda gård och blev med tiden till stor del uppodlade. Området väster om järnvägen kallas allmänt för Rudalund. Här firades den årliga "Rudalundsfesten" under 1900-talet. Då monterades dansbanor upp inne i bland jätteekarna och lunden gästades av kända orkestrar och artister. Två dansbanor finns ännu kvar och minner om festepoken.

Hem för många

Rudalunds betesmarker karakteriseras av ett stort antal jätteträd av ek och lind. De gamla träden är värdar för många hotade och sällsynta organismer. Lavar som skuggorangelav, gul dropplav och lunglav växer på trädens grova, skrovliga bark. På grövre, nyligen döda eller försvagade ekgrenar växer blekticka. Läderbagge, ekoxe och svart guldbagge är vedlevande skalbaggar som är beroende av de gamla träden under hela eller delar av sin livscykel.

Fågellivet

Rudalunds jätteträd är också värdefulla för fågellivet. Mindre hackspett, kattuggla och göktyta häckar i de håligheter som med tiden bildas i gammelträden. Andra ovanliga fåglar i reservatet är spillkråka, törnskata och nötkråka. Nötkråkans favoritmat är hasselnötter och gynnas av att det finns gott om hassel i området.

Blomsterfägring

I reservatets öppna marker finns en fin flora. Där det är torrt växer backsippa, backnejlika, spindelört och mandelblomma. På friskare mark är slåttergubbe, sommarfibbla, grönvit nattviol och gullviva några av blomstren. Inne i de mer slutna lundmiljöerna trivs blåsippa, tandrot och smånunneört.

Activiteiten en faciliteiten

 • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Beslutsår: 2013
Areal: 42,9 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Routebeschrijving

Söderifrån: kör mot Högsby på väg 34. Cirka 1,5 km efter Ruda, följ skylt till höger mot Ruda Gård. Ta in på tredje grusvägen till vänster över åker, strax innan första stora ekonomibyggnaden. Följ brukningsvägen rakt fram. Parkering till höger på gräsplan innanför grinden. Vänligen stäng den efter dig.

Regelingen

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

Contact

E-mailadres

Per Markus Jönsson

per-markus.jonsson@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app