Hiking

Mittlandsleden

Hiking

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Pad details

  • Lengte 5.8 km

Acties

Omschrijving

Den norra delen av Mittlandsleden går förbi både Karum och Karås naturreservat. Man kan utgå från Karums huvudparkering, Noaks ark-parkeringen eller bussparkeringen.

En vandring genom Mittlandet tar dig genom unika natur- och kulturmiljöer. Här kan du upptäcka färgglada svampar i Europas största hässle, höra långbensgrodan spela i våtmarkerna och se blomrika ängar och betesmarker. Leden är kantad med kultur- historiska lämningar, från de ökända borgarna Gråborg och Ismantorps borg till spännande gravplatser som Odens flisor och Noaks ark. Mittlandsleden är totalt 37, 5 km. Du står nu vid den del av Mittlandsleden som vi kallar Karumsleden. Leden passerar genom Karås och Karums naturreservat. Man kan utgå från Karums huvudparkering, Noaks ark-parkeringen, bussparkeringen eller Odens flisor.

I Karum sköts åkermark med äldre brukningsmetoder, så kallat tresäde, vilket innebär att man odlar råg ett år, korn andra året och tredje året ligger åkern i träda. Detta gör att en rad numera ovanliga åkerogräs finns här, och att Karum idag är en av Sveriges viktigaste platser för bevarandet av gamla sorters spannmål (Karumråg) och utrotningshotade åkerogräs. I Karum kan man se ett småskaligt odlingslandskap med en blandning av små åkrar, alvarmark, slåtteräng och lövskogar. Alvarmark är en ovanlig naturtyp, som karakteriseras av en kalkberggrund med ett tunt jordtäcke över. I hela världen finns bara 995 kvadratkilometer alvar, varav 665 av dessa finns i Sverige. Alvarmark tillsammans med Ölands klimat med kalla vintrar och torra, varma som-rar påverkar vegetationen och ger en stor biologisk mång-fald. Under vår och försommar kan man se en färgstark blomningstid med exempelvis brudbröd, gul- och vit fet-knopp och en rad olika orkidéer.

Längsmed leden finns ett stort antal fornlämningar, så som stensträngar, odlingsrösen, brukningsvägar och husgrunder. Noaks ark är en 26 meter lång skeppssättning, som är markerad med liggande stenar och i skeppets mitt finns en klumpsten. Denna typen av grav tillhör yngre bronsåldern eller yngre järnåldern. I närområdet av Noaks ark finns ett stort gravfält med närmre 70-talet gravar.

Odens flisor hittar du i södra delen av Karumsleden. Där står två mäktiga kalkstensflisor, 2,5 - 3 m höga. Stenflisorna beräknas ha stått där sedan järnåldern, och är en del av ett gravfält med ett 40-tal gravar.

Get here by public transport

Activiteiten en faciliteiten

  • Hiking Hiking

Contact

Adres

Tel: 0485-88 805

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app