Natuurgebied

Berga, Naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Det är inte ovanligt att miljöer intill större gårdar har höga naturvärden och naturreservatet Berga är inget undantag.

Kulturhistoria

Skogen som finns här idag har formats av människan genom århundraden i jakt på god jord och bra betesmarker. De höga naturvärdena går hand i hand med kulturhistorien. Överallt i den lummiga ädellövskogen syns minnen från äldre tider, det är allt från riktigt gamla gravrösen och fångstgropar till torpgrunder och betade skogsgläntor men här finns också spår efter ett ganska omfattande tegelbruk. Resterna kan ses dels som gamla grunder efter byggnaderna men också i naturen - de vattenfyllda sänkor som finns i norra delen av reservatet är helt enkelt gamla lertäkter. Här trivs nu istället en mängd sumpskogsarter och bidrar till området viktiga variation.

Skogen

När det gäller naturvärdena är dessa i första hand knutna till träden. Här finns nämligen sådana miljöer som är viktiga för många djur och växter som har en trängd tillvaro i våra skogar idag. Här finns gott om döda träd, både stående och liggande som passar bra för en mängd insekter, svampar och lavar att leva i. Här finns äldre och grova levande träd som återigen andra arter behöver för sin existens. Skogen har gott om lindar, både gamla och unga och om man vänder blicken uppåt trädkronorna ser man mängder av den sällsynta växter mistel som gärna växer i just lind. Dessa parasitiska växter lever på sina värdträd och kan bli mycket gamla och stora om de får vara ifred. Allra bäst syns mistlarna innan lövsprickningen eftersom de är gröna året om.

Sällsynta skalbaggar

Exempel på skalbaggsarter som är hotade till sin existens och som funnit en fristad här i Berga är ekträdlöpare, rödhalsad vedsvampbagge och sexfläckig blombock. Den sistnämnda är faktiskt så ovanlig att den fått ett eget åtgärdsprogram av Naturvårdsverket. Den finns nästan bara i östra Småland och Berga är ett av de bästa ställena att träffa på den.

Activiteiten en faciliteiten

 • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Beslutsår: 2010
Areal: 50,9 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Routebeschrijving

Reservatet ligger sydost om Högsby samhälle, infart från Berga gård.

Regelingen

I naturreservatet får du inte:

 1. Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 2. Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i träd med bon.
 5. Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 6. Avsiktligt störa djurlivet.
 7. Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 8. Göra upp eld någon annanstans än i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 9. Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 10. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 11. Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

Contact

E-mailadres

Per Markus Jönsson

per-markus.jonsson@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app