Nationaal Park

Store Mosse, Nationalpark

Nationaal Park

3 van 5 sterren 3.0 (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Store Mosse är Sydsveriges största myrområde. Beteckningen myrhav är ingen överdrift - det är imponerande vidder, som för tankarna till fjällvärlden.

Store Mosse nationalpark ligger i Småland och är Sveriges största till stora delar orörda högmosseområde söder om Lappland. Det finns ett par naturreservat i omedelbar anslutning till nationalparken, Brokullen och Långö Mosse vilket innebär att det skyddade området är nära 8 000 hektar. Väg 151 mellan Värnamo och Gnosjö i Jönköpings län, skär rakt igenom nationalparken. Största delen av Store Mosse är högmosse, men här finns också skog, främst tallmoskog och sumpskog samt kärr. Vissa delar har även inslag av grov granskog.

Get here by public transport

Activiteiten en faciliteiten

 • Nationaal Park Nationaal Park
 • Beschermde natuur Beschermde natuur
 • Recreatie gebied Recreatie gebied
 • Natuurgebied Natuurgebied
 • Park Park
 • Stille plaatsen Stille plaatsen

Toegankelijkheid

 • Nabij parkeerplaats Nabij parkeerplaats
 • Nabij openbaar vervoer Nabij openbaar vervoer
 • Dichtbij toilet Dichtbij toilet
 • Kinderwagen toegankelijk Kinderwagen toegankelijk
 • Rolstoel toegankelijk Rolstoel toegankelijk

Routebeschrijving

Naturum och huvudentrén ligger utmed riksväg 151 mellan Värnamo och Gnosjö, 17 kilometer från Värnamo. Brunvit skyltning från E4 och riksväg 26, Nissastigen.

Tåg Nord/sydlig riktning längs södra stambanan till Alvesta. Byte till den östvästliga linjen kust till kust-banan, som går tvärs igenom parken. Avstigning i Värnamo alternativt Gnosjö och vidare resa med buss.

Buss Linje 242 som går mellan Värnamo och Gnosjö stannar vid huvudentrén, busshållplats "Store Mosse nationalpark". För upplysningar om buss, ring 0771-444 333 eller klicka på länken nedan.

Bil E4 söderifrån, ta avfart 85. E4 norrifrån, ta avfart 87. Från Väg 26 ta avfart mot Gnosjö, Värnamo vid Hestra. Lämpliga vägar till huvudentrén och de övriga entréerna är skyltade med sevärdhetssymbol. Bilvägarna i parken är öppna för allmän trafik.

Regelingen

Allemansrätten gäller inte fullt ut i nationalparken. Inom Store Mosse nationalpark är det till exempel förbjudet att:

• skada levande eller döda träd eller buskar inklusive bryta kvistar

• plocka eller gräva upp växter, blommor, mossor, lavar och vedlevande svampar

• skada eller störa djurlivet

• tälta eller sätta upp vindskydd, förutom på anvisad plats

• övernatta fler än tre nätter på samma plats

• elda inklusive att använda grill, förutom på anvisad plats

• medföra okopplad hund eller annat husdjur

• parkera eller ställa upp husvagn eller husbil, mellan klockan 00.00 och 06.00, förutom på anvisade platser

• placera ut skylt, affisch, markering, snitsel eller liknande

• rida, förutom på bilväg och parkeringsplats

• starta eller landa med drönare eller annat luftfartyg.

Fullständiga föreskrifter hittar du på storemosse.se

Contact

E-mailadres

Gisela Norberg

kommunikation@naturvardsverket.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app