Natuurgebied

Storskogen

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Storskogen gör verkligen skäl för namnet. Det är ett vidsträckt område med naturskogslik skog som till stor del har klarat sig undan det moderna skogsbruket. Här kan man vandra i ett svagt kuperat, mosaikartat landskap med gammal skog, bäckar, rikkärr och myrar nästan utan spår av skogsbruk.

Get here by public transport

Activiteiten en faciliteiten

  • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Beslutsår: 2010

Storlek: 6 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Routebeschrijving

Reservatet ligger fem mil nordväst om Krokom, vid Landögssjön nordvästra ände. Från Vejmon eller Rönnöfors kör man in på vägen mot Jänsmässholmen. Efter 1,3 kilometer tar man dock vänster in på en skogsbilväg och tar sedan höger när vägen delar sig.

Regelingen

Välkommen till Stor­skogen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, skada deras bo och lek­platser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag med undantag för bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 m
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, förutom på särskilt angivna platser, om sådana finns
  • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
  • utan länsstyrelsens tillstånd bedriva såväl kommersiell som icke kommers­iell organiserad verksamhet exemp­elvis idrottsarrang­emang, turist­verksamhet, jaktprov, besök av stora grupper, återkommande evenemang etc. Tillståndsplikten omfattar inte grupper med färre än 15 deltagare samt skolklass eller förskolegrupp som endast ägnar sig åt traditionell vand­ring eller turåkning vid enstaka till­fällen.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Contact

Adres

Jämtlands läns länsstyrelse

E-mailadres

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app