Natuurgebied

Långsidberget

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Inte på många ställen i Härjedalen kan man hitta så stora områden där tallen har fått växa i fred. De gamla tallarna är populära tillhåll för sällsynta vedsvampar. Svartbrända stammar skvallrar om att området härjats av flera bränder. Delar av reservatet har även bränts i naturvårdssyfte.

Get here by public transport

Activiteiten en faciliteiten

  • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Beslutsår: 2005

Storlek: 3 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Routebeschrijving

Reservatet ligger två mil sydost om Ytterhogdal. Från Ytterhogdal kör man mot Fåssjö, där man svänger höger mot Grytåtorpen och Känne. Precis efter Östertjärnen svänger man höger igen, och då når man reservatet efter en knapp kilometer.

Regelingen

Välkommen till Långsidberget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • elda, förutom på särskilt angivna platser
  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • plocka och samla in naturprodukter (till exempel vedsvampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
  • samla in evertebrater, till exempel skalbaggar och landmollusker
  • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
  • snitsla spår, anordna orienterings­kontroller eller anordna tävlingar
  • anlägga skoterled.

Punkt 2 utgör inget inger för utövande av jakt. Punkt 7 utgör inte heller något hinder för terrängtransport av fälld älg. Detta förutsätter att fordon med lågt mark­tryck används och att lämpligt körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Contact

Adres

Jämtlands läns länsstyrelse

E-mailadres

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app