Natuurgebied

Höjden Äspnäs

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Reservatet är ett kuperat, långsmalt område med omväxlande karaktär. Merparten av området består av äldre granskog men här finns också partier med gamla tallar, en del med märken efter bränder i stammarna. Här finns också vackra silverskimrande gamla aspar.

Get here by public transport

Activiteiten en faciliteiten

  • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Beslutsår: 2004

Storlek: 1,5 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Routebeschrijving

Reservatet ligger två mil norr om Strömsund. Från väg 342 norr om Strömsund svänger man av mot Risnäset, men efter tre kilometer tar man höger in på en skogsbilväg. Efter ytterligare knappt tre kilometer når man reservatet.

Regelingen

Välkommen till Höjden Äspnäs. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • elda, förutom på särskilt angivna platser
  • fälla levande eller stående döda träd samt upparbeta liggande död ved i syfte att elda
  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block eller växtlighet
  • plocka och samla in naturprodukter (vedsvampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
  • insamla evert­ebrater, till exem­pel skalbaggar och landmollusker
  • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området snitsla spår, anordna orienterings­kontroller eller anordna tävlingar
  • anlägga skoterled.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Contact

Adres

Jämtlands läns länsstyrelse

E-mailadres

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app