Rena rama forntiden på Ättekulla

Deze gebeurtenis is uit het verleden

Het was het laatst gepland op 14 augustus 2019 om 17:30.

Fotos

Kring Ättekulla finns det fullt av historiska spår. Vi tillverkar musikinstrument av naturmaterial och lär oss mer om den spännande historien. Musiepedagog Ricky Wrentner, från Fredriksdals museer och trädgårdar, ger oss en guidad tur (start klockan 18:30).

Vi ses: Klockan 17:30 vid naturpunkt Ättehögen.

Contact

Adres

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Avdelningen för hållbar stadsplanering Järnvägsgatan 22 251 89 Helsingborg Kontaktcenter 042-10 50 00

E-mailadres

Fredrik Bengtsson

fredrik.bengtsson@helsingborg.se

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app