Luonnonsuojelualue

Östringby

Luonnonsuojelualue

0 5 tähteä — (katso arvostelut)

Toiminnot

Kuvaus

Östringby ger dig en chans att titta in i storskogens förtrollade värld. Det är ett reservat för mysiga promenader och spännande möten med skogens djur. Stanna upp och lyssna på de ljud som skogen och dess djur skapar. För dig som är intresserad av växter finns mycket att upptäcka i Östringby. Om hösten kan du fylla din svampkorg med skogens läckerheter.

I reservatet finns två vandringsslingor. Den södra slingan går från parkering till sjön Andfluckorna och tillbaka. Vid Andfluckorna kan du äta din matsäck vid rastplatsen. Slingan är cirka 1,4 kilometer lång.

I norr finns Kronmosseslingan som utgår från besöksplatsen vid naturreservatet Rörbosjön. Denna slinga är cirka 2,7 kilometer lång. Slingan tar dig upp på Kronmossborgen som är områdets högsta punkt. Sluttningarna upp på berget är steniga och branta, men väl på toppen möts du av knotiga tallar och lågvuxna granar och en rastplats. Här kan du slå dig ned och vila innan vandringen fortsätter. Passa på att titta på det klapperstensfält som för mycket länge sedan låg vid en strand där vågor från dåtidens ishav sköljde in.

Kronmosseslingan och den södra slingan är även sammanbundna av en 800 meter lång stig.

Faktat

Kommun: Sala

Skyddat år: 2019

Areal:117 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reittiohjeet

Naturreservatet ligger utmed vägen mellan Skultuna och Västerfärnebo, cirka 4 kilometer sydväst om Fläckebo kyrka. Från Skultuna åker du norrut, förbi Svanå, och vidare mot Västerfärnebo. Efter cirka 14 kilometer kommer du fram till Östringby. Reservatet har du då på din högra sida. På vänster sida finns reservatets parkering. Du kan även komma till område genom att från Fläckebo följa vägskyltningen mot Skultuna. Efter cirka 6 kilometer anländer du till Östringby och har då reservatet på din vänstra sida. Du kan även parkera vid besöksplatsen vid Rörbosjön. Från besöksplatsen tar du dig in i skogen i naturreservatet Östringby.

Asetukset

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • framföra motordrivet fordon,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt t.ex. genom att elda död ved, insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur.

Ota yhteyttä

Osoite

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Sähköpostiosoite

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Kysymykset & vastaukset (Q&A)

Esitä kysymys muille Naturkartan-käyttäjille.

Arvostelut

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa