Luonnonsuojelualue

Mergölen

Luonnonsuojelualue

0 5 tähteä — (katso arvostelut)

Toiminnot

Kuvaus

Mergölen är ett stadsnära skogsområde. Stigarna i området är många och flera har trampats i många generationer av närboende. De är däremot inte markerade i naturen. I området finns däremot en tydligt markerad mountainbikeled som binder ihop Mergölen med det närliggande naturreservatet Aspenstorp och Sala silvergruva. Mountainbikeleden korsar och delar ibland sträckningen för stigarna i reservatet. Det är med andra ord en plats för mångas intressen så tänk på att visa hänsyn till varandra.

Historien är hela tiden närvarande, kanske främst genom de gruvhål och små schakt som finns utspridda i området. Skogen i Mergölen har i huvudsak fått växa upp efter att verksamheten i Sala silvergruva trappades ner under 1800-talet. I området kan du se spår av gruvbrytning och här växer den ovanliga lilla blomman hällebräcka. På hösten finns här gott om matsvamp.

Get here by public transport

Toimintaa ja tilat

  • Luonnonsuojelualue Luonnonsuojelualue

Faktat

Kommun: Sala

Skyddat år: 2019

Areal: 59 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reittiohjeet

Naturreservatet Mergölen ligger cirka 3 kilometer sydväst om Sala centrum, nära Sala silvergruva. Det finns flera olika vägar som du kan välja för att ta dig in i området. Du kan till exempel välja att cykla eller promenera via någon av de vägar och stigar som utgår från Sala silvergruva. Eller så kan du angripa området med utgångspunkt från Finntorpsvägen. Finntorpsvägen går genom reservatsområdet och kan antingen nås från söder via Västeråsleden (följ skyltning Finntorpet) eller från norr via Fagerstavägen (följ skyltning Mergölen). Utmed Finntorpsvägen finns reservatets parkering och härifrån når du Mergölens stora stigsystem.

Asetukset

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller andra fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt till exempel genom att elda död ved, plocka örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår eller liknande.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • använda området för organiserade tävlings- och övningsändamål, lägerverksamhet eller liknande där deltagarantalet överskrider 500 personer.

Ota yhteyttä

Osoite

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Sähköpostiosoite

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Kysymykset & vastaukset (Q&A)

Esitä kysymys muille Naturkartan-käyttäjille.

Arvostelut

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa