Kuvat

Norra Törnskogens naturreservat – friluftsliv i olika former

I Norra Törnskogens naturreservat finns hällmarkstallskog på höjderna och i dalarna granskog, betesmark och åkermark. Här finns både korta och långa stigar och leder att vandra. Och en spännande sagostig för barnen!

I Norra Törnskogens naturreservat finns flera vandringsleder i variationsrik natur. Här finns också en cykelled och en ridstig.

I naturreservatet hittar du också en sagostig för både barn och vuxna, som bjuder in till lek, motorikträning och till att lära sig mer om naturen. Törnskogens sagostig ligger i direkt anslutning till reservatets parkering och en till viss del tillgänglighetsanpassad rastplats med eldstad och vindskydd.

Använd kartan här intill för att hitta mer information om vad som finns i naturreservatet.

Ota yhteyttä

Osoite

Ring: 08- 590 970 00 Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

Sähköpostiosoite

Henrik de Joussineau

henrik.dejoussineau@upplandsvasby.se

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa