Den biologiska mångfaldens dag - Blomstervandring till Calmare Hage

Tämä tapahtuma on menneisyydestä

Se oli viimeksi ajoitettu 22 maj 2019 klo 18:00.

Kuvat

  • Backsippa i Calmare Hage.
    Backsippa i Calmare Hage.
    Kuva: Henrik de Joussineau

Vi vill uppmärksamma den biologiska mångfaldens dag genom att bjuda in till Svenska Turistföreningens blomstervandring till Calmare Hage vid Södra Fysingen!

Calmare Hage är en gammal ängs- och hagmark som höll på att växa igen innan Naturskyddsföreningen Väsby 1992 började restaurera och sköta den. Nu ett kvartsekel senare har många av karaktärsväxterna kommit igen. Här växer det många backsippor, som dock möjligen har blommat över när vi kommer, men där finns också många andra blommor i hagen och den omgivande ekskogen. Blomsterexperten Niklas Johansson från Naturskyddsföreningen Väsby guidar oss bland blommor och blad vid Södra Fysingen.

Sedan år 2016 har Upplands Väsby kommun ett samarbetsavtal med Löwenströmska stiftelsen där kommunen nu ansvarar för att förvalta naturområdets lövskogslundar, betesmarker och slåtterängar, däribland Calmare Hage. För att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och rekreationsvärdena vid sydvästra Fysingen har kommunen huggit och röjt fram många skyddsvärda träd, av bland annat ek, samt börjat restaurera flera beteshagar och låtit kor beta några av markerna. Vi har också rustat och anlagt nya promenadvägar och hoppas kunna få upp informationsskyltar inom kort.

Hitta hit: Ta buss 568 från Upplands Väsbys station till Gamla lasarettsvägen och gå sedan därifrån till mötesplatsen som du hittar i kartan. Observera att antalet parkeringsplatser vid mötesplatsen är mycket begränsat.

För mer information och anmälan: Anders Hörding 070-294 89 30.

Ota yhteyttä

Osoite

Ring: 08- 590 970 00 Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

Sähköpostiosoite

Henrik de Joussineau

henrik.dejoussineau@upplandsvasby.se

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa