Parkeringsplats

Parkering, Rimsjöskogen

Parkeringsplats

0 5 tähteä — (katso arvostelut)

Toiminnot

Tällä hetkellä

På grund av hög risk för fallande träd är stigen avstängd tills vidare och kommer inte att underhållas. Besök i reservatet sker på egen risk. Ha uppsikt och undvik områden med döda granar. De kan falla plötsligt och utan förvarning.

Detta reservat har utsatts för angrepp av granbarkborre. Många granar har därför dött och på sikt kommer de att falla. Granbarkborrarna angriper levande granar och lämnar därefter träden. De döda träden innehåller alltså inte några granbarkborrar. Däremot är döda träd viktiga för många andra djur, mossor och lavar, som lever i skogen. Inom reservatet lämnas därför de döda träden för den biologiska mångfaldens skull.

Kuvaus

Liten besöksparkering till Rimsjöskogens naturreservat. Här finns även informationsskyltar som berättar om reservatet. En kort, markerad vandringsstig leder till reservatet.

Get here by public transport

Toimintaa ja tilat

 • Parkeringsplats Parkeringsplats

Faktat

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 30 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Rimsjöskogen SE0110051

Reittiohjeet

Rimsjöskogen ligger ca 800 meter sydväst om byn Rimsjö, 10 kilometer väster om Norrtälje.

Asetukset

För att skydda Rimsjöskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund eller annat husdjur
 6. rida eller cykla
 7. tälta
 8. elda
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande anordning
 10. framföra motordrivet fordon.

Ota yhteyttä

Sähköpostiosoite

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Kysymykset & vastaukset (Q&A)

Esitä kysymys muille Naturkartan-käyttäjille.

Arvostelut

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa