Luonnonsuojelualue

Borudan-Pellemossen

Luonnonsuojelualue

0 5 tähteä — (katso arvostelut)

Toiminnot

Kuvaus

Borudan-Pellemossens naturreservat är en variationsrik skog som fått stå orörd under lång tid. Det finns många döda träd som fungerar som boplats åt både fåglar och lavar. I södra delen rinner en meandrande bäck.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Faktat

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 128 hektar varav 121 ha land

Karaktär: barrskog, blandskog och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Borudan-Pellemossen SE0110219

Reittiohjeet

Borudan-Pellemossens naturreservat ligger ganska långt från större vägar och nås enklast till fots eller cykel via skogsbilvägar som inte är öppna för allmän motorfordonstrafik.

Asetukset

För att skydda Borudan-Pellemossens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada såväl levande som döda träd och buskar, samt att ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Ota yhteyttä

Sähköpostiosoite

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Kysymykset & vastaukset (Q&A)

Esitä kysymys muille Naturkartan-käyttäjille.

Arvostelut

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa