Rättviks kommun Rättviks kommun

Naturkartan opas

Upplev Rättviks kommun.

Tutustu opaskarttaan

Rättviks kommun

Kartta

Vinkit

Missä nukkua

Missä syödä

Tietoja Rättviks kommun

Närheten till naturen ger mycket goda möjligheter till friluftsliv och rekreation. Kombinationen med väl tillgodosedda behov för kultur, mat och logi gör Rättviksbygden till ett populärt och intressant besöksmål.

Yhteystiedot

Rättviks kommun

Telefon +46 (0)248-700 00

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa