Luonnonsuojelualue

Ol-Nilskojan

Luonnonsuojelualue

0 5 tähteä — (katso arvostelut)

Toiminnot

Kuvaus

Här strövar björnen som den vill. Kanske korsar den bäcken där den är som smalast och fri från de flitiga bävrarnas byggen. Kabbelekan lyser klargul invid vattnet och bland hänglavsprydda granar syns den tretåiga hackspetten på jakt efter mat.

Get here by public transport

Toimintaa ja tilat

  • Luonnonsuojelualue Luonnonsuojelualue

Faktat

Beslutsår: 2002

Storlek: 1,5 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Reittiohjeet

Reservatet ligger sex mil norr om Strömsund. Från Lidsjöberg tar man från väg 342 mot Harrsjön. Efter 4,8 kilometer svänger man vänster och då kommer reservatet på vänster sida av vägen efter två kilometer.

Asetukset

Välkommen till Ol-Nilskojan. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • elda, förutom på särskilt angivna platser
  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • plocka och samla in naturprodukter (till exempel vedsvampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
  • samla in evertebrater, till exempel skalbaggar och landmollusker
  • framföra motordrivet fordon i terräng inom hela området
  • anlägga skoterled.

Punkt 2 utgör inget hinder för utövande av jakt. Punkt 7 utgör inte något hinder för terrängtransport av fälld älg. Detta förutsätter att fordon med lågt marktryck används och att kortaste och lämpligaste körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Ota yhteyttä

Osoite

Jämtlands läns länsstyrelse

Sähköpostiosoite

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Kysymykset & vastaukset (Q&A)

Esitä kysymys muille Naturkartan-käyttäjille.

Arvostelut

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa