Luonnonsuojelualue

Lintalund, Naturreservat

Luonnonsuojelualue

0 5 tähteä — (katso arvostelut)

Toiminnot

Kuvaus

Vid gården Lintalund finns en bit av vårt gamla kulturlandskap kvar. Insprängt i den odlade granskogen ligger reservatet med sina åkrar och ängar. Här får du som besökare en inblick i hur äldre tiders kulturlandskap såg ut.
Landskapet runt den odlade marken bestod förr av ljunghedar och enbuskmarker som användes som betesmark. Man stängslade helt enkelt ute djuren från de värdefulla odlingarna och lät dem beta de magra och nästan oanvändbara utmarkerna. Idag låter vi betesdjuren hålla de gamla åkrarna öppna. Utan betesdjur växer landskapet igen och vi riskerar att vissa arter försvinner.

Gott om odlingsrösen

På de gamla åkrarna finns det många odlingsrösen. Med hjälp av spett, spade och handkraft har sten under lång tid brutits ur åkermarkerna. Tänk vilket slitgöra det måste ha varit att plocka upp all denna sten och lägga i hög. Inte konstigt att man i början av 1900-talet övergav åkerbruket och istället började använda marken som äng.

Närmast huset sköter man ängen på traditionellt vis med vårstädning och lieslåtter senare på sommaren. Den artrika torrängen tillhör en av de sista ännu hävdade lövängarna i länet. I lövängen finns även en del hamlade träd. Dessa träd skördades på sina lövfyllda grenar under sensommaren för att sparas och bli vinterfoder åt djuren.

Växter och djur

I ängen kan du hitta slåttergubbe, jungfrulin, darrgräs men även orkidén Jungfru Marie nycklar. I de skuggigare delarna växer det liljekonvalj och ängskovall. Gröngöling, entita, dubbeltrast, större hackspett och stjärtmes är några av de fåglar du kan få se eller höra.

Förr fanns det två gårdar

I Lintalund låg det tidigare två gårdar bredvid varandra. Den ena såldes 1916 och flyttades till Rydöbruk. På 70-talet flyttade de sista brukarna Svea och David Jakobsson från gården Lintalund. De testamenterade hela gården med mark och inventarier till Torups hembygdsförening som nu sköter gården.

Get here by public transport

Toimintaa ja tilat

  • Luonnonsuojelualue Luonnonsuojelualue

Faktat

Dominerande naturtyp:Odlingslandskap

Kommun: Hylte

Areal: 13,6 hektar

Skyddat sedan: 1986

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Reittiohjeet

Lintalund ligger i Hylte kommun.Kollektivtrafik: Hållplats ”Glassbo (Rydöbruk)” som ligger några hundra meter söder om reservatet.Bil: Från väg 26 mellan Halmstad och Hyltebruk, cirka 7 kilometer öster om Torup, finns skyltad avtagsväg mot Lintalund. Parkeringsplats finns vid gården.GPS (WGS84): Lat N 56° 58’ 24” Lon E 13° 10’ 3”.

Asetukset

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • skada växtligheten genom att exempelvis gräva upp eller plocka växter,
  • elda annat än på särskilt anvisad plats,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • föra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
  • rida,
  • störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd samt
  • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll.
  • ha hund okopplad.

Ota yhteyttä

Osoite

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

Sähköpostiosoite

Länsstyrelsen i Hallands län

naturreservat.halland@lansstyrelsen.se

Kysymykset & vastaukset (Q&A)

Esitä kysymys muille Naturkartan-käyttäjille.

Arvostelut

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa