Luonnonsuojelualue

Tallbergsklitten

Luonnonsuojelualue

0 5 tähteä — (katso arvostelut)

Toiminnot

Kuvaus

I det hörn av Dalarna som ansluter mot både Gästrikland och Hälsingland ligger Tallbergsklitten. Den består av en gammal skog med höga naturvärden. Längs ytterkanterna löper Tallbergsmyren med myr- och sumpskogsmark. Den dominerande naturtypen är granskog av blåbärsristyp. Hus-, kvast- och kammossa täcker marken och skapar ett tjockt och lummigt marktäcke. Här finns gott om död ved som gynnar både lavar, mossor, insekter och fåglar.

Linnea, revlummer, harsyra och den lilla orkidén knärot syns i skogen, liksom grantaggsvamp och olika vedsvampar. I sumpskogen dominerar vitmossor, dvärgbjörk, odon, tranbär, björkpyrola och kråkklöver, men man finner också exemplar av orkidén jungfru Marie nycklar.

Tretåig hackspett har lämnat hackmärken på granar och i området kan du stöta på lavskrikor och skogshöns.

Toimintaa ja tilat

  • Luonnonsuojelualue Luonnonsuojelualue

Saavutettavuus

  • Nära parkering Nära parkering

Pysäköinti

Parkering för ett par bilar är möjligt på skogsbilvägen närmast reservatet.

Reittiohjeet

Kör norrut från Svartnäs till Spaksjön. Sväng vänster in i fritidshusområdet och kör längs sjöns norra sida. Leta dig fram längs skogsbilvägarna till reservatet. Karta krävs.

Asetukset

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon. Gäller både barmark och snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller organiserade arrangemang.

Ota yhteyttä

Sähköpostiosoite

Kontaktcenter Falu kommun

kontaktcenter@falun.se

Kysymykset & vastaukset (Q&A)

Esitä kysymys muille Naturkartan-käyttäjille.

Arvostelut

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa