Luonnonsuojelualue

Realsbo naturreservat

Luonnonsuojelualue

0 5 tähteä — (katso arvostelut)

Toiminnot

Kuvaus

Vid naturreservatet Realsbo finns en gammal hagmark som övergått i en stor lövlund efter att markerna slutat att betas. Här växer främst ask, men det finns också en del hassel och andra lövträd. Ta dig hit i maj eller juni då fågelsången är som intensivast och lövkronorna ljusgröna.

Den sammanhängande askskogen bäddar för både en speciell lavflora och speciell markväxtlighet eftersom de glesa löven gör att mycket ljus kan sila ned. Närmast entrén har Realsbobäcken skurit ut små raviner. I branterna finns också en variationsrik flora.

Fågellivet är rikt med fåglar som svarthätta, gärdsmyg och kungsfågel. Flera hackspettarter har setts, bland annat mindre hackspett.

Hela reservatet ramas in av granskog. Med jämna mellanrum tas granplantor bort. Annars skulle området på sikt övergå i en barrskog istället.

Från Realsbo hage går en vandringsled till naturreservatet Hässlen som ligger ett par kilometer norrut. Följer du leden söderut kommer du till naturreservatet Blåberget. Läs mer om du klickar på länken till höger.

Get here by public transport

Toimintaa ja tilat

  • Luonnonsuojelualue Luonnonsuojelualue

Faktat

Bildades: 1996 Storlek: 20 ha Kommun: Hedemora Förvaltare: Länsstyrelsen Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.

Reittiohjeet

Området ligger 4 km söder om Garpenbergs Herrgård, väster om vägen mot Fors. Sväng in vid Brattfors och ta till höger på en sämre grusväg mot Realsbo.

Asetukset

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda,
  • fånga eller insamla djur,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Ota yhteyttä

Osoite

Telefon: 0225-340 00

Sähköpostiosoite

kommun@hedemora.se

kommun@hedemora.se

Kysymykset & vastaukset (Q&A)

Esitä kysymys muille Naturkartan-käyttäjille.

Arvostelut

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa