Ajankohtaista

Uppfräschad rastplats

Rastplatsen vid Karlevistenen har fått ett lyft med renoverad toalett, nya rastplatsmöbler och informationstavlor om världsarvet, dess odlade marker och vandringsleder. Rastplatsen ligger i anslutning…

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa