Militära områden: övnings- och skjutfält och skyddsobjekt i Blekinge Arkipelag längs ARK56

Kuvat

Blekinge har en lång militär historia. Karlskrona grundades 1680 för att tillgodose behovet av en flottbas i Södra Sverige. Örlogsstaden Karlskrona har utnämnts av UNESCO som världsarvs.

Även idag är försvarsmakten aktivt i Blekinge. För att kunna öva realistiskt har det utsätts olika militära skyddsområden som kallas för "övnings- eller skjutfält". När Försvarsmakten inte nyttjar fälten är de flesta generellt öppna för allmänheten och är i många fall populära rekreationsområden. Det finns dock även områden som är alltid stängda för allmänheten som kallas för "militära skyddsobjekt".

BLEKINGE ÖVNINGS- OCH SKJUTFÄLT

I kartan hittar man Marinbasen i Blekinges olika övnings- och skjutfält. När Försvarsmakten inte nyttjar fälten är de generellt öppna för allmänheten och är i många fall populära rekreationsområden. Kartor över övnings- och skjutfälten hittar du via länken nedan eller i kartan här i appen och specifika områden via länkarna på den här sidan.

Aktuella övningar med risk för allmänheten hittar du alltid via länken nedan. Gör gärna ett bokmärke om du ofta besöker militära övningsfält. Observera att verksamheten kan ändras med kort varsel och det är alltid vägbommarna och informationstavlorna på plats som gäller i första hand. Passera aldrig om man har bommat vägar, det kan innebära livsfara. På många av skjutfälten hissas även en röd flagga för att påvisa att farlig verksamhet pågår. Vid verksamhet med lös ammunition hissas ej röd flagga. Använd kontaktinformationen som finns på kartorna via länken om du vill ha mer information. Trots att marinbasen är så noggranna de kan, händer det att farlig materiel kan bli kvar på fälten, så kallad oexploderad ammunition (OXA). Den kan vara mycket farlig och man ska därför aldrig röra vid något okänt föremål.

Läs mer och kontrollera aktuell aktivitet här:

https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/marinbasen/blekinge-ovnings-och-skjutfalt/

MILITÄRT SKYDDSOBJEKT

Militära skyddsobjekt är en del av skyddet av Sverige och är belagda med tillträdes- och avbildningsförbud. Att vistas utan tillstånd på ett skyddsobjekt kan ge böter eller fängelse.

Ett skyddsobjekt är en plats eller ett objekt som har förklarats som skyddsobjekt med stöd av skyddslagen. Det innebär att allmänhetens tillträde begränsas. Exempel på skyddsobjekt är Stockholms slott, regementen och andra militära områden, hamnar eller andra samhällsviktiga byggnader, anläggningar eller områden.

Läs mer:

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/samhalle/sakerhet-och-beredskap/skyddsobjekt.html

Ota yhteyttä

Osoite

Blekinge Arkipelag Kurpromenaden 4 372 36 Ronneby

Sähköpostiosoite

Team ARK56

team@ark56.se

ARK56

ARK56

Avaa tämä sovelluksessa