Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 23 maj klockan 12 och tills vidare. SMHI:s vädervarningar och brandriskprognos visar på fortsatt hög brandrisk i Kronobergs län. Länsstyrelsen har därför beslutat om eldningsförbud som gäller från klockan 12 den 23 maj 2024 och tills vidare i hela Kronobergs län. Eldningsförbudet innebär att eldning och grillning i skog och mark inte är tillåten utanför sammanhållen bebyggelse på annat än fasta grillplatser. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt av endast en väg, gata eller park. Eldningsförbudet hindrar inte grillning i till exempel vanliga trädgårdsgrillar på egen tomt.

Weiterlesen

Allemansrätten – tema våren

Fotos

 • Vattentorget en vårmorgon
  Vattentorget en vårmorgon
 • Vindskydd med säker eldstad
  Vindskydd med säker eldstad
 • Kopplad hund i naturreservat
  Kopplad hund i naturreservat
 • Växjö cyklar
  Växjö cyklar

Under Friluftslivets år är det extra aktuellt att kommunicera vad som gäller i naturen vid olika aktiviteter. Med mer kunskap följer mervärden som visar god hänsyn mot naturvärden, djur, markägare och andra besökare. I Sverige får alla vara ute i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätten – en frihet under ansvar. Vad som gäller i naturen är självklart en viktig baskunskap för alla som vistas i naturen. Under alla årstider 2021 vill Växjö kommun bidra till bättre kunskap om vår unika allemansrätt, vilken idag och framöver bör värnas. Vårens teman är;

Skräp i naturen

Nedskräpning är ett stort problem i naturen. Det ser tråkigt och fult ut och skräpet kan dessutom skada små och stora djur, i vissa fall hindra växtlighet, förorena våra vattendrag osv. Närmare 60 procent av alla svenskar upplever någon grad av nedskräpning vid vistelser i naturen. Kom ihåg att det som göms i snö kommer fram i tö under våren.

Varje år tvingas lantbrukare att avliva betesdjur på grund att de ätit plast eller metall som skadat dem. Plast och metaller bryts ned mycket långsamt eller inte alls, vilket skapar miljöproblem också på lång sikt. Inte minst i våra vattendrag och hav.

Du får…

 • Ta med dig skräpet hem! Se till att ha med dig en påse att lägga ditt eller andras skräp i. Plogga och Håll Sverige Rent är aktiva medspelare som vill motverka nedskräpning och skapa en beteendeförändring i hela Sverige.
 • Enbart elda upp mindre mängder pappersskräp i eldstaden om det görs på ett säkert sätt.

Du får inte…

 • Givetvis inte skräpa ned i naturen.
 • Lämna skräp eller soppåsar vid ett fullt sopkärl. Lämnas skräpet utanför papperskorgen finns det stor risk att det sprids med vinden eller av djur.

Elda – bara på säker plats, eftersläck alltid

Speciellt under sommaren kan det råda eldningsförbud. Även under tidig vår finns risk för gräsbränder. Du finner aktuell information om eldningsförbud hos länsstyrelsen, kommunen eller lokala räddningstjänsten.

Du får…

 • Allemansrätten ger ingen självklar rätt att göra upp en eld. Men du får elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig eller skada djur och växter.

Du får inte…

 • Elda direkt på klippor och berghällar som kan spricka och får sår som aldrig läker.
 • Elda om det råder eldningsförbud. Torra somrar kan all öppen eld vara förbjuden, även eldning i fasta, iordningställda eldstäder.
 • Lämna eldplatsen utan att noga släcka efter dig.
 • Lämna skräp som eventuellt blir kvar i askan. All plast, metall och glas lämnas alltid i sopkärl.

Hundar ute på tur bör vara kopplade

Ta gärna med dig hunden i naturen. Men för att skydda vilda däggdjur och fåglar samt andra besökare är kraven på hundägare stora. Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. I praktiken får alltså hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel.

I naturreservat med känsligt djurliv, med betande boskap eller många besökare kan det vara så att din hund måste vara kopplad, oavsett hur bra lydnad du har på din hund. Läs informationsskylten vid entrén till naturreservatet eller fråga din länsstyrelse eller kommun för att ta reda på vad som gäller just där.

Du får…

 • Ta med hunden ut i naturen, men du måste alltid kunna hindra den från att förfölja vilda djur eller störa andra besökare i naturen.
 • Jakthundar för springa lösa under den tid som själva jakten eller jaktträningen pågår.

Du får inte…

 • Ha hunden utan koppel under våren och sommaren (1/3 - 20/8).
 • Slänga hundbajspåsar i naturen.
 • Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna får hundar inte vistas på kommunens badplatser mellan den 1 maj och den 15 september. I Växjö finns fyra hundbadplatser samt många sjöar med vikar för naturbad med fyrfota vänner, som inte är offentliga badplatser. Visa hänsyn mot andra besökare när du badar med din hund.
 • Ha hunden lös under jakttider. De kan störa jakten vilket inte är tillåtet.

Cykla och rida

Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas! Du får rida i naturen enligt allemansrätten. Men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Som ryttare behöver du därför visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark.

Du får…

 • Cykla och rida i skog, mark och på enskilda vägar så länge inte marken skadas.
 • Visa hänsyn till andra längs vägar och stigar, sakta ner farten och hälsa om du möter eller kör om någon.

Du får inte…

 • Cykla eller rida på blöta skogsstigar under vår och höst då marken är mjuk och lätt kan köras eller trampas sönder. Lavmarker, lövängar, kärrmarker och mossar är andra känsliga marktyper som bör undvikas.
 • Elcyklar, Segways och andra motoriserade fordon ingår inte i allemansrätten. Det betyder att du inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren. Elcyklar passar och rullar klart bättre på anlagda cykelbanor och grusvägar.

Välkommen ut med god naturhänsyn under hela Friluftslivets år!

Kategorien

 • Feuerstelle Feuerstelle
 • Nationalpark Nationalpark
 • Natürliches Bad Natürliches Bad
 • Abfälle Abfälle
 • Park Park
 • Tiere Tiere
 • Reiten Reiten
 • Mountainbike Mountainbike
 • Radfahren Radfahren
 • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Kontakt

Adresse

Telefon 0470-410 00

E-Mail-Adresse

Kontaktcenter

info@vaxjo.se

Växjö Naturkarta

Växjö Naturkarta

Öffnen Sie dies in der App