Naturschutzgebiet

Skommarmossen

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Naturreservatet består av myrar och tjärnar med tallskog däremellan. Skogen i Skommarmossen har brunnit flera gånger och här kan du se spåren efter bränderna. På många stora tallar är barken längst ner svart och bränd. I delar av reservatet finns nästan bara lövträd, något som är vanligt några år efter en skogsbrand. Den största branden i området inträffade 1914. Så en utflykt i Skommarmossen kan kanske ge en vink av hur naturen i det område mellan Sala och Ramnäs som drabbades av den stora skogsbranden 2014 kan se ut om 100 år.

Aktivitäten und Einrichtungen

 • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Zugänglichkeit

 • Nähe eines Parkplatzes Nähe eines Parkplatzes

Fakten

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 2008

Areal: 137 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Anleitung

Skommarmossen ligger 1,5 mil sydsydväst om Skinnskatteberg. Kör från korsningen av väg 233 och Centralvägen i Skinnskatteberg mot Västerås. Kör 2 kilometer. Sväng höger vid skylt "Uttersberg 8" och "Köping 41". Kör 15 kilometer på väg 250 till Karmansbo. Sväng höger vid skylt "Näverkärret 15". Kör 6 kilometer. Sväng höger in på en mindre grusväg. Kör cirka 1 kilometer. När du kommer fram till en vändplan så finns det en parkering och du är inne i reservatet.

Verordnungen

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • cykla eller rida i terrängen,
 • skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt, till exempel genom att insamla växter, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • fånga, döda eller bortföra djur, klättra i boträd, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 • införa nya växt- eller djurarter i området,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår.

Kontakt

Adresse

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-Mail-Adresse

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App