Wandern

Fagersta - Landsbergstriangeln

Wandern

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Details zum Weg

  • Länge 16.0 km
  • Zeit etwa 5 Stunden

Aktionen

Aktuell

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Wandern Wandern
  • Trailrunning Trailrunning
  • Circular trail Circular trail

Oberfläche

Naturliga skogsstigar med en del rötter och sten. Etappvis kuperad terräng.

Parking

Parkering finns vid Landsberget eller hyttområdet vid Trummelsberg. På grund av att en damm har brustit vid Sågsjön är vägen efter parkeringen i Trummelsberg bortspolad. Det betyder att det inte går att köra vidare mot Bockhammar/Skinnskatteberg från riksväg 66. Kommer du från Bockhammars-hållet kan du inte komma till parkeringen intill Trummelsbergs slaggstenspelare vid Stora Kedjen, inte heller köra vidare mot riksväg 66. Vägen till den stora rastplatsen vid sjön i Trummelsberg är oframkomlig och bron är förstörd. Det går därför inte att ta sig till grillplatsen och vindskyddet.

Kommunikation

Med kollektivtrafik når du Fagersta station med antingen tåg eller buss. Boka din buss eller tågbiljett via www.sj.se eller www.vl.se. Från Fagersta station är det sedan 14 km till ledstarten vid Landsberget. Den sträckan kan bokas med något av Fagerstas taxibolag.

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer oder an den zuständigen Manager.

Bewertungen