Wandern

Atjiken – Torpet, Urskogsleden

Wandern

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Details zum Weg

  • Länge 18.0 km

Aktionen

Beschreibung

Denna vandring kan starta vid Atjiken efter väg 1077 eller vid Torpet i östra delen av Marsfjällets naturreservat.

Om du startar vid Atjiken vandrar du genom gammal granskog som är karaktäristisk för detta område. Efter cirka 2 km passerar du en bro och kan nu se Holmsjön. Leden fortsätter sedan på södra sidan i 4 km då du kommer till ytterligare en bro. Här kan du se resterna av den gamla dammen som användes för att dämma sjön under den period när flottning och myrslåtter bedrevs i området.

Snart passerar du en bro till och vandringen fortsätter på västra sidan om Matskansjön. I bägge sjöarna finns gott om öring, abborre och röding. Möjlighet till fiske finns i hela Matskanområdet om man löser statligt fiskekort. Det kan du göra på NatureIT.

Efter en vandring på drygt 9 km passerar du Matskanån, även vid denna bro finns rester av en gammal damm. Nu är du vid Matskanstugan och här finns möjlighet till övernattning, stugan har 8 bäddar. Eller så går du vidare till Blerikstugan, en vandring på 6 km.

Leden går till stor del efter ån och här finns många fina forsar med fint fiske efter harr. Bävern har sitt tillhåll här så spana gärna efter bäverhyddor. På myrarna du passerar finns arter som kärrspira, sileshår och svarthö. I skogen finns fina möjligheter att stöta på lavskrikor, korsnäbbar, lappmesar och tretåiga hackspettar. Har du riktig tur kanske du får se en björn. Blerikstugan ligger vid sjön Övre Bleriken och har 4 bäddar.

Vandringen mellan Blerikstugan till vägslutet och ledstarten vid ”Torpet” är på 3,5 km och följer delvis ån och selet mellan Övre och Nedre Bleriken.

Angetrieben von Google

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Wandern Wandern

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App