Naturschutzgebiet

Hörnån

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Hörnåns naturreservat är ett trevligt utflyktsmål för dig som vill fiska eller vandra. Här kan du uppleva de vildvuxna och gamla skogarna eller de meandrande och forsande vattendragen. Landskapet kan dock vara brant och krävande i partier.

Det finns en fiskestig och i den södra delen, vid Sågforsen, finns ett vindskydd. Det är Hörnåns fiskevårdsområde som sköter om anläggningarna.

Genom naturreservatet rinner en sträcka av Hörnån och två av dess biflöden, Gravabäcken och Fäbodbäcken. Hörnån är en oreglerad å med flera värdefulla biotoper och arter. I ån och bäckarna finns öring, lax och harr. På Hörnåns fiskevårdsområdes hemsida finns mer information om fisket, fiskestigen och vindskyddet.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Anleitung

Reservatet ligger ca 6 km öster om byn Gräsmyr. Området är lätt att ta sig till då flera skogsbilvägar ansluter till området. Reservatet nås enklast via den skogsbilväg som går från Bjännberg norrut till Frängstorp och som passerar reservatet på dess östra sida. Reservatet kan även nås via en skogsbilväg som passerar reservatet på dess västra sida och som tar av norrut från vägen mellan Bjännberg och Mulljö ca en kilometer innan Mulljö by.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer oder an den zuständigen Manager.

Bewertungen