Neuigkeiten

Tillfällig båtöverfart efter Kungsleden

Länsstyrelsen byter ut hängbroarna vid Tärnasjön. Arbetet kommer att pågå under en stor del av vandringssäsongen 2022. Vandrare kan ta sig fram via en tillfällig…

Über Västerbottens län

Västerbottens naturkarta är Länsstyrelsens guide till naturreservat och nationalpark. Välkommen ut i naturen!