Naturschutzgebiet

Storhöjden, Naturreservat

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Storhöjden – tallskog och lövrika branter.
|

Området utgörs av en höjd lokaliserad i nord-sydlig riktning, med en brant västsida och en sluttande östsida. På toppen finns en höjdplatå som sluttar svagt mot norr och söder. I den västra branten finns omfattande rasbranter och blockrik terräng, medan inslaget av hällmarker är högt uppe på platån. I den östra sluttningen är mikroklimatet fuktigare och det finns rörligt markvatten i delar av området. Inslaget av mer krävande växter, t.ex. tibast och blåsippa, är högt i och nedanför branten, vilket antyder inslag av grönstenar i berggrunden.

|

Get here by public transport

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Bildat: 2021

Storlek: Cirka 93 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Anleitung

Läge: Värmlands län, Kils kommun, cirka 4 kilometer norr om Fagerås. Sväng av E45 österut mot Tolita 7 km norr om Fagerås. Håll till höger i första korsningen och kör 2,5 km på grusvägen till reservatets P-plats. (OBS! Finns ingen P-plats ännu).

Verordnungen

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra fordon,
  • tippa eller anordna upplag,
  • medföra hund som inte är kopplad,
  • elda.

Undantag:

  • Förbudet att medföra hund som inte är kopplad gäller inte vid jakt med hund.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Maila Länsstyrelsen Värmland

naturvard.varmland@lansstyrelsen.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App