The Uppland Trail, section 16, 13 km

Zu tun:
  • Wandern
Zugänglichkeit:
  • Nähe eines Parkplatzes
  • Nähe von Nahverkehr
Länge: 13.0 km
Bodenbeschaffenheit:

Lättgången etapp, mestadels längs fina jämna stigar och några kortare sträckor längs väg.

Parkplatz:

Parkering för flera bilar finns både vid etappstarten i Marma och vid etappslutet i Älvkarleby.

Verkehrsverbindungen:

I Marma finns buss- och tågstation inne i samhället, ca 500 m från etappstarten. I Älvkarleby finns busshållplats, Älvkarleby turisten, där etappen slutar. Tågstationen ligger sydväst om Laxön, på västra sidan av Dalälven. Du kommer över via broar från Laxön. För tidtabeller se www.ul.se

So finden Sie uns:

Starten för etapp 16 ligger vid badplatsen i Marma, längs väg 291. Etappens slut ligger vid fd Älvkarleby turisthotell, längs Västanåvägen alldeles norr om Laxön.

Kontaktieren Sie uns

Upplandsstiftelsen

  • 4. Marma – Ӓlvkarleby, 13 kilometres

    25. Mär

    Suitable for: Those who want an easy-to-hike stretch, but who still want to walk mostly on paths, and those who want to take public transport to and from the trail. Distance: 13 kilometres Start: Marma station. The start of the stretch itself is by the swimming spot, along road 291. End: Ӓlvkarleby’s tourist hotel, or Ӓlvkarleby station Facilities: Train and bus stations in both Marma and Ӓlvkarleby, shelter with fireplace at the Gropholmarna nature reserve, Laxön with caf...