Uppsala kungsäng

Zu tun:
  • Naturschutzgebiet
Zugänglichkeit:
  • Nähe eines Parkplatzes
So finden Sie uns:

Naturreservatet Uppsala Kungsäng ligger på Fyrisåns östra sida, alldeles söder om Kungsängsbron.

Till fots eller på cykel: Från Uppsala centrum kan du följa gång- och cykelvägar på båda sidor om ån. I höjd med reservatet finns en vindbro som är öppen för fotgängare och cyklister.

Med bil från väg 255 mellan Boländerna och Vilan: Följ svartvit skylt mot Kungsängen, kör ca. 1,5 km, tag vänster mot Kungsängens gård, följ vägen genom Kungsängens gård ända ner till ån. Parkering på höger sida före vindbron.

Med bil från Uppsala centrum: Kör söderut, i rondellen före Kungsängsleden tag av mot Märsta och Sävja, kör ca. 600 meter, tag höger mot Kungsängens gård, följ vägen genom Kungsängens gård ända ner till ån. Parkering på höger sida före vindbron.

Kontaktieren Sie uns

Upplandsstiftelsen