Wandern

The Uppland Trail, section 16, 13 km

Wandern

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Details zum Weg

  • Länge 13.0 km

Aktionen

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Wandern Wandern

Zugänglichkeit

  • Nähe eines Parkplatzes Nähe eines Parkplatzes
  • Nähe von Nahverkehr Nähe von Nahverkehr

Oberfläche

Lättgången etapp, mestadels längs fina jämna stigar och några kortare sträckor längs väg.

Parking

Parkering för flera bilar finns både vid etappstarten i Marma och vid etappslutet i Älvkarleby.

Kommunikation

I Marma finns buss- och tågstation inne i samhället, ca 500 m från etappstarten. I Älvkarleby finns busshållplats, Älvkarleby turisten, där etappen slutar. Tågstationen ligger sydväst om Laxön, på västra sidan av Dalälven. Du kommer över via broar från Laxön. För tidtabeller se www.ul.se

Kontakt

E-Mail-Adresse

Upplandsstiftelsen

[email protected]

Logotyp der Organisation

Upplandsstiftelsen

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer oder an den zuständigen Manager.

Bewertungen