Bornsjöns naturstig

Aktualität

Observera att ledmarkeringen längs denna stig är bristfällig. Vissa sträckor längs leden kommer du att hitta gamla ledmarkeringsbrickor på träden, men inte överallt. Stormfällda träd har också gjort att leden dragits om, vilket gör att ledmarkeringarna inte alltid stämmer exakt. Håll gärna ett öga på den digitala kartan om du är osäker.

Zu tun:
 • Wandern
Zugänglichkeit:
 • Nähe eines Parkplatzes
Länge: 4.4 km
Parkplatz:

Observera att P-platserna i reservatet har begränsad parkeringstid. Olika tidsgränser gäller på olika parkeringar. Det är viktigt att inte stå för länge om man inte vill riskera böter. Använd P-skiva. Under rubriken "Länkar" längre ner på sidan kan du hämta en karta över områdets parkeringar.

So finden Sie uns:

Leden nås enklast från Bornsjön - entré och parkering Bergaholm östra..

Med kollektivtrafik: Närmaste busshållplats är Bergaholmsvägen, 3 km/30 minuters promenad bort. Buss 708 från Hallunda T-banestation eller Rönninge pendeltågsstation.

Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se

Med bil: Från E4/E20 ta av vid 145/Trafikplats Salem. Kör Salemsvägen norrut till Bergaholmsvägen. Kör västerut på Bergaholmsvägen cirka 2,6 kilometer. Entrén och parkering Bergaholm östra ligger på höger sida. Flera parkeringar finns längs Bergaholmsvägen, se karta. Information P-avgifter nedan.

Kontaktieren Sie uns

Länsstyrelsen i Stockholm

Möchte dort hin
War dort
Kommentieren
 • Jan Erik Sebestyén

  Jag har gått denna naturstig många gånger, nu senast november 2021. De flesta ledmarkering har sedan länge försvunnit. Stigen är enkel att följa, om man har tillgång till kartan på openstreetmap. Undantag är sträckan nedanför Skårby, vid Långnäsudd. Här har skogen successivt dött de senaste 20 åren. Döda träd ligger som plockepinn längst en sträcka på cirka 500 meter. Dessutom har allt mer sly börjat komma och bitvis har vildsvinen gjort gyttjebad. Det går att leta sig fram, men det är krävande och rekommenderas enbart för erfarna vandrare. Stigen har nu helt försvunnit på den här sträckan.
  Detta gäller både den ursprungliga 8 km långa naturstigen och den 4,5 km sträckan som nu finns på naturkartan.

  etwa 2 Monate
 • Annika

  Försummad och katastrofdålig stig är bara förnamnet. Delvis mycket fin gles mossbeväxt skog man bara kommer till när man gått fel.

  3 Monate
 • Kristina Ingemarsdotter Persson

  Stora potential om lederna bara märks upp ordentligt. Fint läge nära stan, lätt att ta sig till men svårt att hitta i området.

  etwa ein Jahr
 • Jeanette Petersén

  Mysig promenad men kan hålla med om att det var lite dåligt skyltat (inte alls) bitvis. Även vi gick igenom hagen med kor men hittade övergångar som funkade för både hundarna och oss. Skulle kunna vara uppmärkt med färgmarkeringar då jag tror att det finns flera alternativa sträckor.

  mehr als ein Jahr
 • Johnny Wallén

  Hej, besökte denna plats i april 2020. Parkeringen helt OK. Jag ser en jättemöjlighet för Stockholm Vatten att engagera sig själva eller någon förening i att markera om denna led då den inte går att följa alls. Gick själv fel flera gånger pga dålig markering. Jag passerade en markerad vattenkälla intill Skårby gravfält, satsa på ett nytt lock så passar detta bra till Bornsjön och Stockholms vattens syfte med hela område! Stockholm Vatten/Salems kommun/Länsstyrelsen, ja någon borde läsa dessa inlägg så får vi fina stigar framledes!

  mehr als ein Jahr
 • Anders Wisén

  Försummad stig! Stockholm Vatten som äger marken och förvaltar reservatet borde sköta denna stig mycket bättre. Länsstyrelsen utövar tydligen ingen tillsyn. Dessutom är det aktivt skogsbruk i reservatet tillika vattenskyddsområdet för Bornsjön. Sorgligt

  fast 2 Jahre
 • Minna Nilsson

  Kan bara bekräfta det Rudi och Marcus skriver. Åk inte hit.

  etwa 2 Jahre
 • Marcus

  Kan bekräfta det Rudi skriver. Katastrofdålig slinga som i princip är omöjlig att följa. Åk inte hit

  mehr als 2 Jahre
 • Rudi Glasfors

  Mycket dåligt uppmärkt led som slutar i en kohage utan övergång.

  mehr als 2 Jahre