Naturschutzgebiet

Storskär

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Naturen i Storskärs naturreservat är typisk för mellanskärgården.Det här är ett litet reservat som omfattar södra delen av ön Storskär, 4 kilometer norr om Möja.

Fakten

Skyddat sedan: 1968

Storlek: 8,9 hektar

Naturtyp: barrskog, blandskog, skärgård

Kommun: Österåker

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Anleitung

Storskärs naturreservat är ett litet reservat som omfattar södra delen av ön Storskär, 4 kilometer norr om Möja. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Verordnungen

För att skydda Storskärs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • ha okopplad hund
  • medvetet störa djurlivet
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande
  • tälta mer än ett dygn i följd
  • göra upp eld.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App