Naturschutzgebiet

Riddersholm

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

I det gamla herrgårdsområdet vid Ålands hav växlar landskapet mellan björkbackar, hagar, hassellundar och strandängar. Under våren och försommaren blommar det överallt. Särskilt rik är floran på Kvarnudden i mitten av reservatet. Gunnarsmaren i sydväst är ett botaniskt rikt kärr med mycket orkidéer. Längs stranden finns gott om fina badplatser. Vandrarhem och campingplats finns i närheten.

Naturreservatet förvaltas av Skärgårdsstiftelsen.

Aktivitäten und Einrichtungen

 • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Skyddat sedan: 1998 utvidgat 2018

Storlek: 655 hektar varav land 370 hektar

karaktär: odlingslandskap, blandskog, marina miljöer

Kommun: Norrtälje

Markägare: Skärgårdsstiftelsen, Stockholms hamn, staten

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Riddersholm SE0110113

Anleitung

Med kollektivtrafik: Buss 676 från Tekniska Högskolan mot Norrtälje. Vid Norrtälje busstation byter du till buss 631 mot Kapellskär, hållplats Riddersholm.

Med bil: Kör E18 mot Kapellskär från Norrtälje. Reservatet är skyltat och ligger till höger strax innan Kapellskärs hamn.

Verordnungen

För att skydda Riddersholms naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. medföra okopplad hund
 5. tälta längre än två dygn i följd
 6. elda annat än på anvisad plats
 7. rida eller cykla annat än på anlagd väg
 8. parkera annat än på anvisad plats
 9. ställa upp husvagn eller lägga upp båt. Båtuppläggning får dock ske inom småbåtshamnens område
 10. sätta upp skylt, affisch eller liknande eller göra inskrift
 11. under tiden 1 april-15 juli beträda fågelskyddsområdet som markerats på bifogad karta, bilaga 2 i beslut och skötselplan 2018.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen