Naturschutzgebiet

Norrholmen

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Naturreservatet omfattar mellersta delen av ön Norrholmen, strax norr om Eknö. Reservatet består mestadels av tallskog och hällmarker. Skogen på ön i Norrholmens naturreservat är relativt gammal och ger ett av människan opåverkat intryck.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Fakten

Skyddat sedan: 1973

Storlek: 9,2 hektar, varav land 5,5 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog, våtmark

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Anleitung

Norrholmens naturreservat omfattar mellersta delen av ön Norrholmen, strax norr om Eknö. Hit tar du dig enklast med egen båt.

Verordnungen

För att skydda Norrholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund eller katt
  • tälta mer än två dygn i följd på samma plats
  • förankra båt vid samma plats mer än två dygn
  • elda
  • sätta upp plakat eller affischer.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App