Erholungsgebiet

Malmaön

Erholungsgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Malmaön blev militärt område 1916, medan hus och fritidsområden växter fram på Fågelbrolandet förblev Malmaön obebyggd. Det gör att besökarna fått tillgång till ett stort orört naturområde. Under 2019 har naturområdet gallrats för att återställas i ursprungligt skick i samarbete med Länsstyrelsen. I framtiden kommer det gå nötkreatur som bevarar kulturlandskapet genom att beta. Från sydvästra delen har man en härlig utsikt över Nämdöfjärden.

På Malmaöns nordspets finns Korshamns naturreservat som är ca 2 hektar stort. Inom reservatet finns ett flertal jättegrytor varav den största mäter 6 meter i diameter

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Erholungsgebiet Erholungsgebiet

Anleitung

Området ligger ca 7 km in på Malmavägen, följ väg 222 tag av vid skylt mot Malma. Parkeringen ligger på vänster sida strax innan man kommer fram till naturreservatet och är tydligt markerad.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Kontakta Kultur & Fritid på Värmdö kommun om du har frågor!

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer oder an den zuständigen Manager.

Bewertungen