Naturschutzgebiet

Korshamn

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

På Malmaöns nordspets finns Korshamns naturreservat. Reservatet är bildat för att skydda jättegrytorna i området. Den största mäter hela 6 meter i diameter. Runt denna och i strandkanten finns flera mindre jättegrytor. Även utanför reservatet finns ett flertal jättegrytor som bildades vid slutet av den senaste istiden, när inlandsisen smälte undan. Virvlar i smältvattnet satte sten och grus i rörelse med sådan kraft att djupa grytor svarvades ut i berggrunden.

Vegetationen i reservatet består av tall- och granskog.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Skyddat sedan: 1962

Storlek: 1,3 hektar

Karaktär: barrskog, geologisk formation, skärgård

Kommun: Värmdö

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Anleitung

Med kollektivtrafik: Närmaste busshållplats är Malma kvarn, knappt 4 km promenad från reservatsgränsen. Från parkeringen går vägen längs en vacker promenadstig. Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik.

Med bil: Området ligger ca 7 km in på Malmavägen. Från väg 222 ta av vid skylt mot Malma. Parkeringen ligger på vänster sida strax innan man kommer fram till naturreservatet och är tydligt markerad.

Verordnungen

För att skydda Korshamns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt
  3. medvetet störa djurlivet
  4. elda
  5. sätta upp affisch, skylt eller liknande.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen