Naturschutzgebiet

Furusundsfjärden

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

I Furusundsfjärdens naturreservat finns spår av tidigare bosättning. De steniga stränderna erbjuder fina häckningsmiljöer för sjöfågel av olika arter.

Inga friluftlivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Fakten

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 373 hektar varav land 24 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, lövskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Furusundsfjärden SE0110141

Anleitung

Furusundsfjärdens naturreservat omfattar öarna Stor-Asken, Lill-Asken och Stumpen samt en handfull små öar och skär belägna tre kilometer nordost om Furusund. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Verordnungen

För att skydda Furusundsfjärdens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  2. gräva upp blommor eller avsiktligt skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
  3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  4. medföra hund eller katt som ej är kopplad
  5. tälta mer än ett dygn
  6. för längre tid än ett dygn förankra båt vid samma strand på sådant sätt att andras möjlighet att utnyttja värdefull båt- eller badplats försvåras
  7. göra upp eld
  8. på ett för andra störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App