Wandern

Bornsjöns naturstig

Wandern

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Details zum Weg

  • Länge 4.5 km

Aktionen

Aktuell

Observera att ledmarkeringen längs denna stig är bristfällig. Vissa sträckor längs leden kommer du att hitta gamla ledmarkeringsbrickor på träden, men inte överallt. Stormfällda träd har också gjort att leden dragits om, vilket gör att ledmarkeringarna inte alltid stämmer exakt. Håll gärna ett öga på den digitala kartan om du är osäker.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Wandern Wandern

Zugänglichkeit

  • Nähe eines Parkplatzes Nähe eines Parkplatzes

Parking

Observera att P-platserna i reservatet har begränsad parkeringstid. Olika tidsgränser gäller på olika parkeringar. Det är viktigt att inte stå för länge om man inte vill riskera böter. Använd P-skiva. Under rubriken "Länkar" längre ner på sidan kan du hämta en karta över områdets parkeringar.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Logotyp der Organisation

Länsstyrelsen i Stockholms län

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer oder an den zuständigen Manager.

Bewertungen