Neuigkeiten

Stopp längs Siljansleden vid Spjutmo

Fortum utför arbete vid Spjutmo kraftverk och på grund av detta är det inte möjligt att komma över Österdalälven. Inget datum är satt för när…

Über Siljansleden

Siljansleden är hela 34 mil lång och sträcker sig i två slingor runt Siljan och Orsasjön. Landskapet är mäktigt med stora skogar och höjdskillnader på 400 meter. På många håll passerar du småtjärnar och sjöar där du kan stanna för att bada och fiska.