Möchte dort hin
War dort
Kommentieren
 • Anders Torby

  På kyrkogården runt Grangärde kyrka är det kommunalt vatten i kranarna, så för er vandrare går det att fylla på vatten från alla kranarna.

  10 Monate
 • Erik Hagberg

  https://www.svenskakyrkan.se/grange-safsnas/vagledning-for-vandrare

  fast 3 Jahre
 • Erik Hagberg

  Efter nattvila i Grengehuset vid Grangärde torg, tel. 0240/ 64 00 18, eller Gästis, tel. 070/ 859 43 00 samt vatten- och energibunkring hos Anders i ICA, utgör pilgrimsbänken invid den vita sockenkyrkan på näset mellan sjöarna Bysjön och Björken den naturliga startpunkten för den vidare vandringen upp mot Gagnefs skogar och höjder.
  Grangärdebygden bildar en förlängning av det så kallade Väsmanbäckenet och är ett resultat av de näringsrika sediment som den sista istiden lämnade efter sig för cirka 9000 år sedan. Så är också de morän- och sandåsar i nord- sydlig riktning, som strax möter dig i höjd med vattentornet på Nyhammarsåsen, ett verk av isen i samband med isavsmältningen. Isälvar och hårda vindar har skulpterat de nu tallbeklädda hedar och åsar som norrut tar vid, här och var genombrutna av åar och vattendrag.
  Strax före Norrboån, som du når efter vandring en kilometer på landsvägen längs byn Stakheden i rak västlig riktning, viker du ånyo av norrut och går på åskrönet alldeles väster om Stakhedens plantskola. Nordvästut, i höjd med Åvallen idrottsplats, skönjer du strax Gasenbergets fäbod, där den för sin tid kände arbetarförfattaren Ivan Oljelund hade sitt sommarviste. Kollegan Ivar-Lo Johansson har där författat sin roman Godnatt Jord.
  Norrboån, i vars närhet du nu går, står för en stor del av avrinningen från sjösystemet Malingarna och vattendragen norr därom. Mångdala med sin gamla ruin av en hammarsmedja från 1500-talet och slaggstenshögar minner om en lång och livlig epok runt Nyhammar med malmbrytning, hyttor och bergsmän.
  Riksväg 66 passeras och ett pärlband sjöar tar vid. Du går inledningsvis en bit på en gammal forväg invid Frötjärn, så ett kortare stycke längs rv.66 utmed Nedre Hedtjärn, så igen gamla forvägen fram till fiskecampen vid övre Hedtjärn, därpå på ett mäktigt åskrön till Flogensjön, samt på torra fina stigar och järnvägsbank fram till Lilla och Stora Malingen.
  Sjösystemet Malingarna, 190 meter över havet, motsvarar höjdmässigt den tidigaste Östersjöns strandlinje (Ancyllussjön, 7550-6000 f.Kr.) och erbjuder ett fascinerande landskap. Tänk att sjöarna en gång utgjorde en innersta havsvik av innanhavet Ancylussjön!
  Du strävar vidare på den nedlagda järnvägsbanken mot etappstoppet Salå station vid sockengränsen mot Dala-Floda i Gagnefs kommun. Väl framme, två mil från Grangärde, kan du här finna vila i ditt tält eller i en liten stuga, Salåkojan, som endast rymmer två personer. Ring gärna och meddela skogsbolaget, som äger stugan - tel. 0241/220 08.
  Ännu bättre, när du närmar dig Salå - ring 070/524 35 34 och boka övernattning vid Länsmansgårdens vandrarhem i Björbo. De hämtar gärna med bil ute vid riksvägen (66).
  VIKTIGT! Det finns ej tillgång till rinnande dricksvatten längs vägen. Slogbod finns vid Övre Hedtjärn. Raststuga/dass,avträde finns vid Flogen drygt en mil från Grangärde.

  fast 3 Jahre